7 marca 2020 – Walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

W sobotę 7 marca 2020 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Łęg.

Uczestniczyło w nim 11 spośród 20 członków czynnych OSP Łęg.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za 2019 rok i plany działalności i finansowy na 2020 rok
oraz jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami oraz protokołem z zebrania:

Program do wyświetlania plików pdf można pobrać ze strony: www.get.adobe.com/pl/reader.

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/7-marca-2020-walne-zebranie-sprawozdawcze-za-2019-rok/

18 sierpnia 2019 – Mistrzostwo Gminy Kruszyna

Drużyna męska Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu zwyciężyła w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Kruszyna, które odbyły się 18 sierpnia 2019 w Widzowie.

Rywalizację wśród kobiet wygrała drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie.

Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Kruszyna, Widzów 2019 (grupa A – mężczyźni):

 1. OSP Łęg – 112,8 (46,5 + 66,3)
 2. OSP Jacków – 118,6 (44,1 + 74,5)
 3. OSP Widzów – 123,2 (52,7 + 70,5)
 4. OSP Bogusławice – 131,7 (49,5 + 82,2)

Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Kruszyna, Widzów 2019 (grupa C – kobiety):

 1. OSP Widzów – 142,6 (55,5 + 87,1)
 2. OSP Jacków – 142,8 (60,0 + 76,8)

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/18-sierpnia-2019-mistrzostwo-gminy-kruszyna/

26 stycznia 2019 – Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

W sobotę 26 stycznia 2019 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Łęg.

Uczestniczyło w nim 10 spośród 20 członków czynnych OSP Łęg.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za 2018 rok i plany działalności i finansowy na 2019 rok
oraz jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami oraz protokołem z zebrania:

Program do wyświetlania plików pdf można pobrać ze strony: www.get.adobe.com/pl/reader.

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/26-stycznia-2019-walne-zebranie-sprawozdawcze-za-2018-rok/

Przekaż 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz OSP w Łęgu

Swoje pieniądze zostaw w swojej miejscowości – 1 procent daj tym, którzy z siebie dają 100 !

Wystarczy, że wypełnisz trzy rubryki w twoim zeznaniu podatkowym, a Urząd Skarbowy sam zajmie się przekazaniem kwoty na rzecz OSP Łęg.

Na końcu każdego PIT-u znajdziesz taką tabelę, wystarczy, że wypełnisz ją według podanego wzoru:

PIT

WAŻNE – Aby pieniądze trafiły do naszej jednostki trzeba zgodnie ze wzorem uzupełnić pole „Cel szczegółowy 1%”.
Inaczej pieniądze trafią na konto Zarządu Głównego Związku OSP RP.

KWOTA – Nie może przekroczyć 1% całej kwoty podatku w zaokrągleniu do 10 groszy w dół.

Więcej informacji na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: www.zosprp.pl/1-podatku-dla-zwiazku-osp-rp

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/przekaz-1-swojego-podatku-dochodowego-na-rzecz-osp-w-legu/

19 sierpnia 2018 – Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku miała miejsce uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

 • Starosta Powiatu Częstochowskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach – Krzysztof Smela,
 • Dowódca JRG 2 w Częstochowie, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – kpt. Paweł Gronkiewicz,
 • Wójt Gminy Kruszyna, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie – Jadwiga Zawadzka,
 • Radni Gminy Kruszyna: Elżbieta Jasak, Roman Kołaczkowski, Marek Kruk, Andrzej Łapeta, Iwona Niemiec, Jerzy Peszke, Józef Wąsikiewicz,
 • Skarbnik Gminy Kruszyna – Ewelina Kokot,
 • Proboszcz Parafii pw. Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie – ks. Dariusz Con,
 • Komendant Gminny Związku OSP RP w Kruszynie – dh Paweł Łapeta,
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Bogusławice, OSP Jacków, OSP Kruszyna, OSP Lgota Mała, OSP Widzów, OSP Jankowice i OSP Szczepocice,
 • Orkiestra Dęta OSP Kruszyna,
 • Założyciele i byli członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu,
 • Sponsorzy uroczystości i fundatorzy Sztandaru,
 • Mieszkańcy Łęgu, Kijowa i okolicznych miejscowości.

Obchody rozpoczęły się polową Mszą Świętą, którą w intencji strażaków odprawił ks. Proboszcz Dariusz Con.

Po Mszy miał miejsce uroczysty apel, który rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka przywitała przybyłych gości a Prezes OSP Łęg Piotr Piechowicz zaprezentował rys historyczny jednostki.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie jednostce OSP Łęg Sztandaru. Został on nadany jednostce decyzją Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach a ufundowany przez Komitet Fundacji Sztandaru, na czele którego stanął Sołtys Sołectwa Łęg-Kijów Tomasz Kucharski.

Następnie Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu została odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, nadanym jednostce przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP w Warszawie.

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie zasłużonych druhów. Odznaki i Odznaczenia odebrali:

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Tadeusz Kucharski,
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Jacek Piechowicz,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Zbigniew Zasępa,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Przemysław Kamiński,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marcin Olesiński,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Ewelina Piechowicz,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marta Wójcik,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Tomasz Kucharski,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Michał Piechowicz,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Krzysztof Wróbel,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Krystyna Łapeta,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marzena Sikora,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Renata Stefanowska,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Jadwiga Zawadzka,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marek Michalak,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marcin Zasępa,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Mateusz Bartkowski,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Paweł Dyksy,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Konrad Renszmid,
 • Odznaka Strażak Wzorowy – dh Tomasz Poroszewski.

Po wręczeniu odznaczeń dla druhów nadszedł czas na uhonorowanie założycieli jednostki OSP Łęg, za trud, poświęcenie i pracę na jej rzecz.

Pamiątkowe statuetki i podziękowania otrzymali:

 • Kazimierz Nawrot,
 • Stefan Klekot,
 • Kazimierz Piechowicz,
 • Krzysztof Szadkowski,
 • Henryk Szadkowski.

 

Następnie listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa OSP Łęg Piotra Piechowicza złożyli:

 • Starosta Powiatu Częstochowskiego – Krzysztof Smela,
 • Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka,
 • W imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego – kpt. Paweł Gronkiewicz.

 

Na zakończenie uroczystości koncert zagrała Orkiestra Dęta OSP Kruszyna.

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym oraz osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji Jubileuszu.


GALERIA ZDJĘĆ


Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

W dniu 9 grudnia 1967 roku Walne Zebranie członków OSP Łęg przyjęło statut stowarzyszenia oraz spośród 22 członków założycieli wybrało 10-osobowy zarząd.

Na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 1967 roku została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i uzyskała umocowanie prawne do rozpoczęcia działalności.

Siedzibą straży stała się drewniana „ryglówka” zbudowana na potrzeby budowy budynku szkoły podstawowej.

Działalność w małej i biednej miejscowości, od początku funkcjonowania jednostki nie była łatwa. Pierwsze szkolenia z zakresu wykorzystania sprzętu pożarniczego odbywały się na sprzęcie pożyczonym od innych jednostek.

Po roku działalności pozyskano pierwszą motopompę pożarniczą, która przewożona była na prywatnych wozach zaprzęganych końmi.

Przez kolejne lata jednostka sukcesywnie zwiększała swoje wyposażenie. Pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia we władzach stowarzyszenia nastąpiła zmiana pokoleniowa. Dopełnieniem zmian na lepsze było oddanie do użytku we wrześniu 1990 roku nowego murowanego budynku straży oraz pozyskanie w maju 1992 roku pierwszego samochodu bojowego – Stara A 26. Pozwoliło to na przekształcenie jednostki z typu M1 na S1 co formalnie nastąpiło w kwietniu 1995 roku.

Niesprawnego Stara w 2001 roku zastąpił Żuk, który w naszej jednostce służył 10 lat. W 2011 roku zakupiony i skarosowany został samochód lekki Peugeot Boxer, który w podziale bojowym znajduje się do dziś.

Siedziba jednostki jest stale modernizowana. W 2006 roku wymieniono dach, a w kolejnych latach wyremontowano wszystkie pomieszczenia w remizie. Zwieńczeniem tych prac było ocieplenie całego budynku, które ukończono wiosną bieżącego roku. W 2012 roku na należącej do OSP działce wybudowany został  plac zabaw dla dzieci.

Od lat młodzież z powodzeniem występuje w zawodach sportowo-pożarniczych. Męska drużyna wielokrotnie zwyciężała w zawodach gminnych, a w zawodach powiatowych zajmowała 2, 3 i 5 miejsce.

Utworzona w 2010 roku drużyna kobieca czterokrotnie zwyciężyła w zawodach szczebla gminnego, dwukrotnie zwyciężyła oraz zajmowała 2 i 3 miejsce w zawodach powiatowych. Kobieca drużyna jest historycznym, bo pierwszym i jak na razie jedynym Mistrzem Powiatu Częstochowskiego z terenu Gminy Kruszyna.

Nasza jednostka konsekwentnie realizuje swoje statutowe cele i dąży do coraz wyższej sprawności bojowej stając się przyczyną i gwarantem bezpieczeństwa zarówno stałych mieszkańców jak i osób, które do Łęgu i Kijowa przyjeżdżają jedynie na wypoczynek.

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/19-sierpnia-2018-jubileusz-50-lecia-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-legu/

19 sierpnia 2018 – Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia OSP Łęg

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/19-sierpnia-2018-uroczystosc-z-okazji-jubileuszu-50-lecia-osp-leg/

29 lipca 2018 – II miejsce w Zawodach Sportowych o Puchar Wójta Gminy Kruszyna

W niedzielę 29 lipca 2018 podczas V Festynu Strażackiego w Widzowie odbyły się Zawody Sportowe  o Puchar Wójta Gminy Kruszyna.

Nasza jednostka zajęła II miejsce ex aequo z OSP Bogusławice.

Rywalizacja odbywała się w 4 konkurencjach: cięcie drzewa, napełnianie beczki wodą, wbijanie gwoździa i przeciąganie węża strażackiego.

Wyniki Zawodów Sportowych o Puchar Wójta Gminy Kruszyna, Widzów 2018:

1. OSP Widzów
2. OSP Bogusławice
2. OSP Łęg
4. OSP Bogusławice
5. OSP Lgota Mała

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/29-lipca-2018-ii-miejsce-w-zawodach-sportowych-o-puchar-wojta-gminy-kruszyna/

6 lipca 2018 – Odbiór sprzętu z „Funduszu Sprawiedliwości”

W piątek 6 lipca 2018 roku odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego przez Gminę Kruszyna z dofinansowaniem z „Funduszu Sprawiedliwości”.

Do naszej jednostki trafiły nosze płachtowe ratownicze.

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99 % wartości zakupionego sprzętu.

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/6-lipca-2018-odbior-sprzetu-z-funduszu-sprawiedliwosci/

24 marca 2018 – Walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

W sobotę 24 marca 2018 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Łęg.

Uczestniczyło w nim 11 spośród 21 członków czynnych OSP Łęg.

W czasie zebrania przyjęto sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za 2017 rok i plany działalności i finansowy na 2018 rok
oraz jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami oraz protokołem z zebrania:

Program do wyświetlania plików pdf można pobrać ze strony: www.get.adobe.com/pl/reader.

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/24-marca-2018-walne-zebranie-sprawozdawcze-za-2017-rok/

16 grudnia 2017 – 50. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

W sobotę 16 grudnia minęło dokładnie 50 lat od zarejestrowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.

9 grudnia 1967 roku Walne Zebranie członków założycieli naszej jednostki przyjęło Statut, wybrało Zarząd i złożyło podanie o zarejestrowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.

Na mocy decyzji Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 1967 roku wpisano do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu.

Oficjalne obchody jubileuszu 50-lecia jednostki zaplanowane zostały na 19 sierpnia 2018 roku.

 

Permalink do tego artykułu: http://ospleg.cba.pl/16-grudnia-2017-50-rocznica-zalozenia-osp-w-legu/